Hulpverlening in tijden van nood
  • Vluchtelingen verwelkomen

    Meer dan 210.000 vluchtelingen en asielzoekers hebben via Airbnb.org gratis tijdelijke huisvesting gevonden.

Mensen hebben in tijden van nood onderdak, hulpmiddelen en hulp nodig. Het is dan ook de missie van Airbnb.org om dat mogelijk te maken.

Sinds onze oprichting in 2020 hebben we meer dan 1,4 miljoen gratis noodhuisvesting geboden aan meer dan 220.000 mensen.

Onze community

Hosts en gasten van Airbnb.org staan centraal in onze missie.

De burgeroorlog heeft alles kapotgemaakt wat ze hadden opgebouwd. Nu maken ze een nieuwe start met hulp van mensen uit hun nieuwe omgeving.

Dankzij onze wereldwijde community van hosts, donateurs en partnerorganisaties heeft Airbnb.org meer dan 140.000 mensen aan tijdelijke huisvesting kunnen helpen.

Hoe Carmen en haar gemeenschap samen de brokstukken van orkaan Maria opraapten.

Airbnb.org heeft meer dan 135.000 oorlogsvluchtelingen aan onderdak geholpen.

Het kan jaren duren voordat een gemeenschap volledig hersteld is van een grote ramp. Airbnb.org financiert accommodaties voor hulpverleners die helpen bij de wederopbouw van gemeenschappen.

Een wereld waarin iedereen zich thuisvoelt

Airbnb.org streeft naar een wereld waarin iedereen in tijden van nood warm ontvangen kan worden. Om deze visie werkelijkheid te maken, heeft Airbnb.org een aantal toezeggingen gedaan op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en toegankelijkheid.

We helpen non-profitorganisaties om een blijvende impact te maken.

Een aantal partners die hebben geholpen met het ontwikkelen van Airbnb.org.
He IRC helpt bij de grootste humanitaire rampen te wereld. Ze helpen mensen wiens leven is verwoest door conflicten en rampen om te overleven, te herstellen en een toekomst op te bouwen.
Build Change is een organisatie voor rampenpreventie en herstel die samen met lokale gemeenschappen duurzame huisvesting ontwikkelt.
HIAS is een wereldwijde joodse non-profitorganisatie die bescherming en hulp biedt aan vluchtelingen, asielzoekers en andere gedwongen ontheemde bevolkingsgroepen over de hele wereld.
Community Sponsorship Hub schept mogelijkheden voor community's in de Verenigde Staten om mensen op te vangen die noodgedwongen hun woning moeten verlaten.