Geef mensen onderdak in crisistijd.

Een verblijf verzorgen

Tijdens noodgevallen kun je jouw gemeenschap bijstaan door een verblijfsplaats te bieden aan mensen in nood, waaronder vluchtelingen uit Afghanistan.
Beginnen met verhuren
Wie je zal helpen
Je ruimte kan troost bieden aan een gezin dat moet evacueren als gevolg van een bosbrand, aan een vluchteling die een levensreddende reis heeft gemaakt of een hulpverlener die wordt ingezet in de nasleep van een orkaan.
  • "We wisten dat hulpverleners risico lopen op hun werk, dus vroegen we ons af wat wij konden doen om te helpen."

    Erika, Airbnb.org-host voor hulpverleners

De reis van een verblijf

Zo begin je met verhuren

Klaar om je aan te melden? We helpen je bij het adverteren van je accommodatie en om dit te delen met gasten. Om te beginnen heb je alleen een comfortabele ruimte nodig die voor een aantal nachten beschikbaar is.

Gasten worden gescreend en goedgekeurd

We screenen elke gast om te bevestigen dat ze in aanmerking komen om via ons programma een accommodatie te reserveren en of ze aan de standaard verificatiechecklist van Airbnb voldoen. Je kunt tijdens het hele reserveringsproces vragen stellen en chatten met potentiële gasten.

Wij staan voor je klaar

Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week ondersteuning krijgen tijdens elk moment van het verblijf. Je bent ook beschermd door de Verhuurdersgarantie, die tot $ 1.000.000 USD bescherming biedt tegen materiële schade.

Doneren voor opvang.

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn vanwege conflicten en rampen ontheemd geraakt. Donaties dekken de kosten van tijdelijke accommodatie.
Nu doneren
Je donatie gaat voor 100% naar mensen in nood.
We zien af van alle servicekosten, dus elke dollar die je doneert zorgt ervoor dat mensen onderdak kunnen vinden op het moment dat ze dat het hardst nodig hebben. Je bijdrage kan helpen om een vluchtelingengezin te voorzien van accommodatie wanneer ze voor het eerst aankomen, of een hulpverlener rust te bieden na een lange dag.
  • "Ik ben als vluchteling naar dit land gekomen en wil graag iets terugdoen voor alle hulp die ik gekregen heb."

    Aime, een donateur in Davie, Florida, VS

    "Ik zet me al meer dan 35 jaar in voor de gemeenschap en hecht er veel waarde aan om anderen op een tastbare, duurzame en constructieve manier te helpen."

    Michael, een donateur in Philadelphia, Pennsylvania, VS

Waar je donatie terechtkomt

Airbnb doneert ook

We hebben een team van non-profit- en technologie-experts dat zich inzet voor het vergroten van onze impact. Airbnb dekt alle operationele kosten om dit te verwezenlijken en heeft 400.000 aandelen bijgedragen om deze werkzaamheden te kunnen bekostigen.

Alle verwerkingskosten worden kwijtgescholden

Wij verdienen hier niets mee. Elke dollar die je doneert, helpt mensen huisvesting te vinden op het moment dat ze dat het hardst nodig hebben.

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar

Je donatie is fiscaal aftrekbaar voor zover de wetgeving van de Verenigde Staten dat toestaat. Je ontvangt een betalingsbewijs van het fiscaal aftrekbare bedrag voor belastingdoeleinden.

Antwoord op je vragen

Maak kennis met onze hosts en gasten.

Laten we contact maken.